PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.villavokovice.cz (dále jen Stránky) odpovídá Tulipa Vokovice, s.r.o., jako provozovatel těchto internetových stránek.

Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující:
  1. Provozovatelem Stránekwww.villavokovice.cz je Tulipa Vokovice, s.r.o. (dále jen Provozovatel).
  2. Tyto podmínky pro uživatele (dále jen Podmínky) Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem a podmínkami Stránek.
  3. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
  4. Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
  5. Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  6. Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
  7. Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 1. 6. 2016.
    Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Web je plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci dubnu 2016). Web byl testován pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost webu je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.

Podlahová plocha bytu podle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, znamená půdorysnou plochu všech místností bytu vymezenou vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, přičemž se započítává také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Vyplněním a odesláním formuláře potvrzuji, že souhlasím, aby společnost Tulipa Vokovice, s.r.o., uchovávala, shromažďovala a zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, obsažené ve formuláři, za účelem marketingového využití. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat, že mohu žádat přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly jejich správnosti a případně žádat jejich opravu nebo žádat vysvětlení nebo nápravu závadného stavu, pokud jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou soukromí a osobního života. Souhlasím s tím, že zpracováním mých osobních údajů k uvedenému účelu může Tulipa Vokovice, s.r.o., pověřit třetí osobu, která je zpracovatelem údajů.

Tulipa Vokovice, s.r.o.
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7
IČ: 26151995

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74870.

Svoboda & Williams
Tel.: +420 257 328 281
E-mail: info@svoboda-williams.com

Zpět
[design/2015/logo_rotation_vokovice.png]