Číslo
bytu
DISPOZICE PLOCHA
BYTU
Karta
bytu
Poptat
A-1.1 3+kk 128,6 m2 PDF POPTAT
A-1.2 DUPLEX 4+kk 210,1 m2 PDF POPTAT
A-2.1 3+kk 129,1 m2 PDF POPTAT
A-2.3 2+kk 76,7 m2 PDF POPTAT
A-3.1 3+kk 129,0 m2 PDF POPTAT
A-3.2 2+kk 76,8 m2 PDF POPTAT
A-3.3 2+kk 83,7 m2 PDF POPTAT
A-4.1 4+kk 137,8 m2 PDF POPTAT
A-4.2 4+kk 153,1 m2 PDF POPTAT
B-1.1 DUPLEX 5+kk 187,0 m2 PDF POPTAT
B-1.2 3+kk 141,0 m2 PDF POPTAT
B-2.2 3+kk 166,4 m2 PDF POPTAT
B-2.3 2+kk 63,9 m2 PDF POPTAT
B-3.1 3+kk 165,9 m2 PDF POPTAT
B-3.2 4+kk 126,6 m2 PDF POPTAT
B-4.1 4+kk 153,1 m2 PDF POPTAT
B-4.2 4+kk 138,0 m2 PDF POPTAT
C-1.1 DUPLEX 5+kk 186,7 m2 PDF POPTAT
C-1.2 DUPLEX 4+kk 208,2 m2 PDF POPTAT
C-2.3 2+kk 76,5 m2 PDF POPTAT
C-2.4 2+kk 63,8 m2 PDF POPTAT
C-3.1 2+kk 76,4 m2 PDF POPTAT
C-3.2 4+kk 127,1 m2 PDF POPTAT
C-3.3 2+kk 83,2 m2 PDF POPTAT
C-4.1 4+kk 137,9 m2 PDF POPTAT
C-4.2 4+kk 152,5 m2 PDF POPTAT
D-1.1 DUPLEX 5+kk 187,2 m2 PDF POPTAT
D-1.2 DUPLEX 4+kk 209,9 m2 PDF POPTAT
D-2.3 2+kk 76,3 m2 PDF POPTAT
D-2.4 2+kk 63,8 m2 PDF POPTAT
D-3.1 2+kk 76,3 m2 PDF POPTAT
D-3.2 2+kk 83,4 m2 PDF POPTAT
D-3.3 4+kk 127,5 m2 PDF POPTAT
D-4.1 4+kk 153,0 m2 PDF POPTAT
D-4.2 4+kk 1387,9 m2 PDF POPTAT
E-1.1 DUPLEX 5+kk 190,1 m2 PDF POPTAT
E-1.2 DUPLEX 4+kk 209,8 m2 PDF POPTAT
E-2.3 2+kk 76,2 m2 PDF POPTAT
E-2.4 2+kk 63,8 m2 PDF POPTAT
E-3.1 4+kk 127,5 m2 PDF POPTAT
E-3.2 2+kk 83,5 m2 PDF POPTAT
E-3.3 2+kk 76,3 m2 PDF POPTAT
E-4.1 4+kk 138,0 m2 PDF POPTAT
E-4.2 4+kk 153,0 m2 PDF POPTAT
Q-1 5+kk 194,0 m2 PDF POPTAT
Q-2 5+kk 198,4 m2 PDF POPTAT
Q-3 4+kk 218,9 m2 PDF POPTAT
Q-4 5+kk 217,4 m2 PDF POPTAT
Q-5 2+kk 93,9 m2 PDF POPTAT
Q-6 4+kk 225,3 m2 PDF POPTAT
Q-7 4+kk 224,9 m2 PDF POPTAT

Developer si vyhrazuje právo na změny.

U všech bytů jsou parkovací stání v garáži a sklepy zahrnuty v ceně.

Podlahová plocha bytu podle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, znamená půdorysnou plochu všech místností bytu vymezenou vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, přičemž se započítává také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.